Vägföreningens styrelse

 

Ordinarie:

Leif Malmberg, Ordförande

Stefan Paulato, Vice ordförande

Monica Eriksson, Sekreterare

Kerstin Engström, Ledamot

Lars Svensson, Ledamot

Leif Ydfjärd, Vägfogde

 

Suppleanter:

Jeanette Hultstrand

Mario Fincken