Vägföreningens styrelse

 

Ordinarie:

Leif Malmberg, Ordförande

Kerstin Engström, Vice Ordförande

Monica Eriksson, Sekreterare

Stefan Paulato, Ledamot

Lars Svensson, Ledamot

Leif Ydfjärd, Vägfogde

 

Suppleanter:

Jeanette Hultstrand

Mario Fincken