Vägföreningens styrelse

 

Ordinarie:

Mario Fincken, Ordförande

Stefan Paulato, Vice ordförande

Monica Eriksson, Sekreterare

Lars Svensson, Ledamot

Jeanette Hultstrand, Ledamot

Leif Ydfjärd, Vägfogde

 

Suppleanter:

Mattias Bergman

Adjungerad Suppleant från Värmdö kommun (inväntar förslag per 2022-12-05)