Vägföreningens styrelse 2023

 

Ordinarie:

Mario Fincken, Ordförande

Stefan Paulato, Vice ordförande

Monica Eriksson, Sekreterare

Lars Svensson, Ledamot

Jeanette Hultstrand, Ledamot

 

Suppleanter:

Mattias Bergman

Tomas Eisner

Adjungerad Suppleant från Värmdö kommun (inväntar svar från kommunen)

 

Vägfogde:

Leif Ydfjärd, Vägfogde

 

Ekonomi:

Angelica Hed Levelin

Sarah Franzen

 

Revisorer:

Eva Backström Rydin

Christina Kanholt

 

Valberedning:

Cecilia Landmark

Per Arvidsson