Vägföreningens dokument

Här hittar du föreningens dokument. Om du klickar på det dokument du vill läsa öppnas en PDF i din webbläsare som du kan läsa, spara och skriva ut om du vill.

Budgetar

Budget 2022

Budget 2021

Budget 2020

Budget 2019

Budget 2017
Budget 2015
Budget 2013
Budget 2012
Budget 2011
Budget 2010

Kallelser och dagordningar

Kallelse till ordinarie stämma 2022

Dagordning årsmöte 2022

Motion till årsmöte 2022

Kallelse till ordinarie stämma 2021

Dagordning årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte 2020

Motioner årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte 2019

Dagordning årsstämma 2018

Dagordning årsstämma 2017
Styrelsens svar på motioner 2017
Motioner 2017
Stämmohandlingar 2014
Dagordning årsstämma 2013
Dagordning årsstämma 2012
Dagordning årsstämma 2011
Dagordning årsstämma 2010
Motioner 2010
Stämmohandlingar 2009

Protokoll

Årsstämmoprotokoll 2022

Årsstämmoprotokoll 2021 - Sid 1

Årsstämmoprotokoll 2021 - Sid 2

Årsmötesprotokoll 2020

Årsstämmoprotokoll 2019

Årsstämmoprotokoll 2018

Årsstämmoprotokoll 2017-03-23
Årsstämma 2015
Årsstämma 2014
Årsstämma 2013
Årsstämma 2011
Bilagor 2011
Årsstämma 2010
Motioner 2010
Årsstämma 2009
Årsstämma 2008

Stadgar

Stadgar Gustavsbergs Vägförening

Årsredovisningar

Resultatrapport 2021

Balansrapport 2021-12-31 Sid 1

Blansrapport 2021-12-31 Sid 2

Revisionsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2021 Sid 1

Verksamhetsberättelse 2021 Sid 2

Resultatrapport 2020

Balansrapport 2020-12-31

Verksamhetsberättelse 2020 Sid 1

Verksamhetsberättelse 2020 Sid 2

Revisionsberättelse 2020

Resultatrapport 2019

Balansrapport 2019-12-31

Verksamhetsberättelse 2019

Revisionsberättelse 2019

Resultatrapport 2018

Balansrapport 2018-12-31

Verksamhetsberättelse 2018

Revisionsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Resultatrapport 2016
Balansrapport 2016
Revisionsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2016
Resultat- och balansrapport 2015
Verksamhetsberättelse 2015
Resultat- och balansrapport 2012
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Resultat- och balansrapport 2010
Verksamhetsberättelse 2010
Resultat- och balansrapport 2009
Verksamhetsberättelse 2009
Revisionsberättelse 2009 

Övriga dokument

Trafikmätning oktober 2020 - Trafikrapport

Trafikmätning oktober 2020 – Veckotabell

Årsmöteshandlingar 2020

Debiteringslängd 2017
3D-ritning Kvarnbergets tillbyggnad 2015
Planerade anläggningsarbeten 2013
Förslag slitage 2013
Underhåll 2012
Investeringar 2012
Förslag kommunalt huvudmannaskap 2011
Förslag trafiksäkerhet 2011
Förslag och utvärdering snöröjning 2011
Förslag anl.beslut och huvudmannaskap 2010
Anläggningsbeslut 2010
Anläggningsbeslut 2008
Karta över vägföreningens område

Information om GDPR för Gustavsbergs Vägförening