Vägföreningens dokument

Här hittar du föreningens dokument. Om du klickar på det dokument du vill läsa öppnas en PDF i din webbläsare som du kan läsa, spara och skriva ut om du vill.

Budgetar

Budget 2024

Budget 2023

Budget 2022

Budget 2021

Budget 2020

Budget 2019

Budget 2017

Budget 2015

Budget 2013

Budget 2012

Budget 2011

Budget 2010

Kallelser, dagordningar, mm

Kallelse till ordinarie stämma 2024

Dagordning årsmöte 2024

Motion om slitageavgift - Styrelsens svar 2024-02-15

Motion om sänkt hastighet i Höjdhagen - Styrelsens svar 2024-02-15

Namninsamling - sänkt hastighet i Höjdhagen - jan 2024

Kallelse och fullmakt till ordinarie stämma 2023

Dagordning årsmöte 2023

Motion 1 till årsmöte 2023

Motion 2 till årsmöte 2023

Kallelse till ordinarie stämma 2022

Dagordning årsmöte 2022

Motion till årsmöte 2022

Kallelse till ordinarie stämma 2021

Dagordning årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte 2020

Motioner årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte 2019

Dagordning årsstämma 2018

Dagordning årsstämma 2017

Styrelsens svar på motioner 2017

Motioner 2017

Stämmohandlingar 2014

Dagordning årsstämma 2013

Dagordning årsstämma 2012

Dagordning årsstämma 2011

Dagordning årsstämma 2010

Motioner 2010

Stämmohandlingar 2009

Protokoll

Årsstämmoprotokoll 2024

Årsstämmoprotokoll 2023

Årsstämmoprotokoll 2022

Årsstämmoprotokoll 2021 - Sid 1

Årsstämmoprotokoll 2021 - Sid 2

Årsmötesprotokoll 2020

Årsstämmoprotokoll 2019

Årsstämmoprotokoll 2018

Årsstämmoprotokoll 2017-03-23

Årsstämma 2015

Årsstämma 2014

Årsstämma 2013

Årsstämma 2011

Bilagor 2011

Årsstämma 2010

Motioner 2010

Årsstämma 2009

Årsstämma 2008

Stadgar

Stadgar Gustavsbergs Vägförening

Årsredovisningar

Resultatrapport 2023

Balansrapport 2023-12-31

Resultat per månad 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Revisionsberättelse 2023

Resultatrapport 2022

Balansrapport 2022-12-31

Verksamhetsberättelse 2022 - sid 1

Verksamhetsberättelse 2022 - sid 2

Revisionsberättelse 2022

Resultatrapport 2021

Balansrapport 2021-12-31 Sid 1

Blansrapport 2021-12-31 Sid 2

Revisionsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2021 Sid 1

Verksamhetsberättelse 2021 Sid 2

Resultatrapport 2020

Balansrapport 2020-12-31

Verksamhetsberättelse 2020 Sid 1

Verksamhetsberättelse 2020 Sid 2

Revisionsberättelse 2020

Resultatrapport 2019

Balansrapport 2019-12-31

Verksamhetsberättelse 2019

Revisionsberättelse 2019

Resultatrapport 2018

Balansrapport 2018-12-31

Verksamhetsberättelse 2018

Revisionsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Resultatrapport 2016

Balansrapport 2016

Revisionsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016

Resultat- och balansrapport 2015erksamhetsberättelse 2015

Resultat- och balansrapport 2012

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2011

Resultat- och balansrapport 2010

Verksamhetsberättelse 2010

Resultat- och balansrapport 2009

Verksamhetsberättelse 2009

Revisionsberättelse 2009 

Information från styrelsemöten

Information från styrelsemöte - februari 2024

Information från styrelsemöte - januari 2024

Information från styrelsemöte - december 2023

information från styrelsemöte - november 2023

Information från styrelsemöte - oktober 2023

Information från styrelsemöte - augusti 2023

Information från styrelsemöte - juni 2023

Information från styrelsen/årsmötet - mars 2023

Information från styrelsemöten - november 2022

Övriga dokument

Upphörande av momsplikt 2024

Valberedningens information mars 2023 - Företrädare till styrelsen

Trafikmätning Bergsgatan - juni 2022 - Trafikrapport

Trafikmätning Bergsgatan - juni 2022 - Veckotabeller

Trafikmätning Höjdhagen - oktober 2020 - Trafikrapport

Trafikmätning Höjdhagen - oktober 2020 – Veckotabeller

Årsmöteshandlingar 2020

Debiteringslängd 2017

3D-ritning Kvarnbergets tillbyggnad 2015

Planerade anläggningsarbeten 2013

Avtal avs slitageavgift 2024

Förslag slitage 2013 (äldre, ej aktuell)

Underhåll 2012

Investeringar 2012

Förslag kommunalt huvudmannaskap 2011

Förslag trafiksäkerhet 2011

Förslag och utvärdering snöröjning 2011

Förslag anl.beslut och huvudmannaskap 2010

Anläggningsbeslut 2010

Anläggningsbeslut 2008

Karta över vägföreningens område

Information om GDPR för Gustavsbergs Vägförening