Byte av vägnamn

Tallåsplan har fått ett nytt namn: Tallåsvägen. Sträckningen är mellan Gamla Svartens väg och Mariagatan.« Visa alla nyheter