Vägbelysning på Drejarstigen ur funktion

Vägbelysning på Drejarstigen är ur funktion och schaktningsarbeten kommer att påbörjas måndagen den 24 juni kl 11.00.

Under tiden som arbetet pågår kan det vara problem att komma ut eller in på Drejarstigen.

« Visa alla nyheter