Utdrag från vårt senaste styrelsearbete - oktober 2023

Nedan följer en kort information om vad som har avhandlats på vårt senaste möte under Oktober 2023.

Ekonomin ser mycket bra ut, lades till handlingarna.  

Förberedelser av våra vägar inför vintern utfört bland annat har våra vägområden ”slyats” och trädbeskäring utförd enligt regelverket.  

Väglampa i Hästhagen har åtgärdats.

Vattenläcka på Mariagatan 11 A-C är under utredning.

Ny logga för vägföreningen är under framtagande.

Genomgång av vår åtgärdslista utfördes.

Skeviksgtan planerar takbyten, kanstensavgift och slitageavgift är under utredning.

Höjdens ombyggnad av gamla tryckeriet pågår, 3 av 4 lägenheter är sålda.

Här kan du även ladda ner dokumentet. Tidigare dokument hittar du på sidan Dokument under rubriken "Information från styrelsemöten".

 

« Visa alla nyheter