Upphörande av momsplikt

Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom i mål nr 1536-23 gällande uttag av mervärdesskatt (moms) på en Samfällighetsförenings debitering, där HFD avslår Skatteverkets yrkande på att ta ut moms på bidrag, rekommenderas de föreningar (som Gustavsbergs Vägförening) som endast uttaxerar bidrag till medlemmar enligt fastställda andelstal för utförande och drift av gemensamhetsanläggningen, att omgående upphöra med att debitera, redovisa eller drar av ingående moms.

Därför har Gustavsbergs Vägförenings styrelse beslutat att med omedelbar verkan upphöra med att ta ut moms på föreningens uttaxerade bidrag till medlemmarna.

 

Gustavsberg 2024-03-14

« Visa alla nyheter