Undersökning av inkoppling mot avlopps- och dagvattenledningar i Östra Ekedal

Under perioden 14 februari och 25 mars 2022 kommer VA- och avfallsavdelningen, Värmdö kommun, att undersöka om ditt dagvatten, exempelvis vatten från stuprör och dränering, är kopplade på kommunens avloppsledning eller inte.

Varför?

Anledningen till dessa undersökningar är att Värmdö kommun har ett ärende hos Länsstyrelsen (6§ Lagen om allmänna vattentjänster). Länsstyrelsen utreder om kommunen behöver ordna ett större kommunalt ansvarsområde för dagvatten i vissa delar av Östra Ekedal. Värmdö Kommun behöver därför kartlägga hur bortledningen av dagvatten ser ut i området för att få mer information.

Hur?

Arbetet utförs utomhus på dagtid och tar cirka 30 minuter per fastighet och du behöver inte vara hemma när din fastighet kontrolleras. Värmdö kommun har anlitat företaget Svapipe för detta arbete.

Innan arbetet startar kommer du att få mer information i brevlådan från Svapipe med detaljer om hur undersökningen går till. Notera att tiden för undersökningarna kan komma att förändras på grund av pandemin.

Vill du läsa mer om dagvatten? Besök varmdo.se/dagvatten

Har du frågor om arbetet är du välkommen att kontakta Värmdö Kommun via varmdo.kommun@varmdo.se.

 

Se även brev till berörda fastighetsägare här.

 

« Visa alla nyheter