Svar ang förhöjd årsavgift

Vi har blivit momspliktiga från 2022.
Vi har lagt till våra omkostnader som stigit kraftigt enligt budget 2023. Vi lade fram detta till stämman som var den 29 april 2023.
Stämman godkände enhälligt densamma. Alla handlingar finns också på hemsidan under Om oss -> Dokument.

/Mario Fincken, ordförande

« Visa alla nyheter