Stora delar av Hästhagen saknar vägbelysning

Stora delar av Hästhagen saknar vägbelysning sedan 24 oktober pga kabelbrott.

Felsökning påbörjades 24 oktober och de belysningar som fungerar utan att säkringar utlöses kopplades in. Under onsdag 25 oktober konstaterades att det finns två olika fel i elnätet, vilket kommer åtgärdas så snart som möjligt.

« Visa alla nyheter