Sandsopning 2023

Sandsopningen kommer att påbörjas tisdagen den 2 maj. Entreprenören börjar sopningen i Hästhagen och fortsätter därefter i Höjdhagen.

Obs - inga trafikhinder får sättas ut på vägarna innan sopningen är klar och besiktad.

« Visa alla nyheter