Sammanfattning av Gustavsbergs vägförenings styrelsemöte 2024-05-02

- Vid mötet var 7 personer närvarande.

- Under mötet meddelar Mario Fincken att han avgår som ordförande. Stefan Paulato blir tillförordnad ordförande under innevarande år. 

- Vägföreningen är ej momspliktig i fortsättningen. Återbetalningen av momsen som redan blivit inbetald regleras vid nästa utdebitering.

- Sandsopning är klar, vägbrunnar ska rengöras och potthålslagning ska utföras. 

- Gatubelysning är åtgärdad.

 

Nästa möte 2024-06-11

 

« Visa alla nyheter