Lämna in motioner senast 31 januari 2019

Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 31 januari 2019.

Motioner skickas till oss via vårt kontaktformulär. Om du även behöver bifoga filer så kan du maila motionen till oss på info@gustavsbergsvagforening.se.

« Visa alla nyheter