Inställt årsmöte

Ingen har undgått att Corona viruset har fått stora konsekvenser i vårt samhälle den senaste tiden. Med anledning av detta har vi i styrelsen för Gustavsbergs Vägförening tagit beslutet att flytta fram tidpunkten för årsmötet, vilket ursprungligen var planerat den 26 mars. Av förklarliga skäl kan vi i nuläget inte gå ut med någon ny tidpunkt för årsmötet. Nytt datum för årsmötet kommer att meddelas så fort rådande situation har stabiliserats och kallelse kommer att skickas ut enligt stadgarna. En förhoppning är att mötet kan genomföras innan sommaren.

Styrelsen är fullt medvetna om att årsmötet skall genomföras innan mars månads utgång enligt stadgarna, men vi hoppas att alla har förståelse för den uppkomna situationen. Skulle någon motsätta sig detta beslut att flytta fram årsmötet, önskar vi att vederbörande hör av sig snarast till styrelsen med sina synpunkter.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

« Visa alla nyheter