Utdrag från vårt senaste styrelsearbete

Nedan följer en kortfattad  information om vad som har avhandlats på vårt senaste möte i Augusti  2023.

Ekonomin ser mycket bra ut, skattekontot skall följas upp med vår redovisningsbyrå.  

Sandsopning klar, Dagbrunnar rengjorda, häckar börjar klippas.

Två  hus på Grindstugärde har fått in vatten i källaren, vägföreningen åtgärdar och debiterar eventuella kostnader till fastighetsägare.  

Gatubelysning genomgicks, 7 lampor trasiga, 2 armaturer byts på grunds av vattenläckage.  

Nytt övergångsställe planers vid Hästskovägen – Hästahagsvägen.

Hemsidan skall utvecklas så att styrelsen kan ha eget material på dito.

Kommunen kontaktas avseende kommunrepresentant i vägföreningen.

Logga för vägföreningen bör tas fram för brev, hemsida etc.

Förstärkning av målning på övergångsställen där så behövs skall utföras.

Årsmöteshantering (logistik m.m.) har tagits fram, beskrivning sänds ut till styrelsen.

 

Du kan även ladda ner dokumentet på sidan Dokument under rubriken "Information från styrelsemöten".

« Visa alla nyheter