Handlingar från årsmötet 2020

Samtliga handlingar hittar du på sidan Dokument. Nedan finns länkar till de handlingar som är kopplade till årsmötet 2020:

Budget 2020

Kallelse till årsmöte 2020

Motioner årsmöte 2020

Årsmötesprotokoll 2020

Resultatrapport 2019

Balansrapport 2019-12-31

Verksamhetsberättelse 2019

Revisionsberättelse 2019

Årsmöteshandlingar 2020

 

« Visa alla nyheter