Viktig information om beskärning kring våra vägar

Vägföreningen har satt igång ”beskärning av vägrättsområden" i både höjd och bredd kring vägarna på föreningens vägnät. 

Och ni som har buskar/häckar speciellt utmed våra vägar och korsningar tänk på att ni har ansvaret att sikten i bla korningar måste bibehållas för övriga trafikanter detta ligger på fastighetsägarna att klippa och hålla efter sinna alster. Det finns information att hitta på denna och kommuns hemsidor om vilka höjder och längder m.m som dessa skall ligga på. Och detta är lagar som styr detta. 
I annat fall kommer vägföreningen att klippa ner dessa ställen som ej är korrekt utförda, och detta kommer att debiteras fastighets ägaren.

 

Kontakta Leif Ydfjärd på leif.ydfjard@varmdo.se om ni vill ha hjälp med att göra detta, jag har namn på entreprenörer som kan hjälpa er mot en kostnad.

 

« Visa alla nyheter