Asfaltering på Hästhagsvägen 6 september (alternativt 7 september)

Asfalteringsarbete kommer ske på Hästhagsvägen den 6 september, aternativt 7 september, då arbetet är väderkänsligt. Vid regn utförs ej arbete.

Sträckan som ska asfalteras gäller från Hästhagsvägen 14 och fram till korsningen Hästhagsvägen/Trallbanevägen. 

Bilar som parkerar på dessa tre parkeringsytor bör flyttas för att inte riskera att bli inlåsta av arbetet.

« Visa alla nyheter