Årsmöte 29 mars 2023


Nästa årsmöte kommer hållas kl 19.00 den 29 mars i lokal Kanholmsfjärden, Värmdö kommunhus.

Handlingar och motioner hittar du nedan. Revisionsberättelsen kommer senare, alternativt delas den ut under årsmötet. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga i kommunhusets reception.

Vi vill passa på att ge en eloge till vår snöröjningsentreprenör för ett mycket bra utfört snöröjningsarbete den senaste tiden.

Kallelse och fullmakt

Dagordning

Balansrapport 2022-12-31

Resultatrapport 2022

Budget 2023

Verksamhetsberättelse 2022 - sid 1

Revisionsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2022 - sid 2

Motion från Per Arvidsson

Motion från styrelsen

Valberedningens info

« Visa alla nyheter