Trafikmätning Hästhagen

Trafikmätningar startas i dag onsdagen den 2018-11-07 och pågår i en vecka.

Detta gäller infarter till Hästhagen på fyra ställen.

En uppföljningsmätning kommer att ske till våren 2019.

« Visa alla nyheter