Delvis vägavstängning på Mariagatan 11

Pga en vattenläcka kommer en del av vägbanan i höjd med Mariagatan 11 att stängas av 4 oktober.

Läs nyheten »

Utdrag från vårt senaste styrelsearbete

Här hittar du kort information om vad som har avhandlats på vårt senaste möte i augusti 2023.

Läs nyheten »

Grävarbeten på Gamla vägen under vecka 33-34

Vattenfall kommer utföra grävarbeten på Gamla vägen 8-12 under vecka 33 och 34, vilket kommer att innebära vissa avstängningar under arbetstid. 

Läs nyheten »

Svar ang förhöjd årsavgift

Vi har blivit momspliktiga från 2022. Vi har lagt till våra omkostnader som stigit kraftigt enligt budget 2023. Vi lade fram detta till stämman som var den 29 april 2023. Stämman godkände enhälligt densamma. Alla handlingar finns också på hemsidan under Om oss -> Dokument.

Läs nyheten »

Sandsopning 2023

Sandsopningen kommer att påbörjas tisdagen den 2 maj. Entreprenören börjar sopningen i Hästhagen och fortsätter därefter i Höjdhagen.

Läs nyheten »

Årsstämmoprotokoll 2023

Här hittar du årsstämmoprotokollet från årsmötet den 29 mars.

Läs nyheten »

Information från styrelsen/årsmötet 2023

Här hittar du kortfattad information vad som avhandlades på årsstämman 29 mars 2023.

Läs nyheten »

Reparation av gatubelysning i Hästhagen

Felet med gatubelysningen är funnet och en provisoriskt reparation är utförd.

Läs nyheten »

Information från styrelsemöten

Det har framkommit att medlemmarna vill ha lite information om vad som avhandlats på våra styrelsemöten. Av den anledningen har vi skapat ett utdrag från styrelsearbete t o m november 2022.

Läs nyheten »

Undersökning av inkoppling mot avlopps- och dagvattenledningar i Östra Ekedal

Under perioden 14 februari och 25 mars 2022 kommer VA- och avfallsavdelningen, Värmdö kommun, att undersöka om ditt dagvatten, exempelvis vatten från stuprör och dränering, är kopplade på kommunens avloppsledning eller inte.

Läs nyheten »

Kontakta ej utförande reparatör direkt!

Kontakta inte utförande reparatör direkt. Använd felanmälningsrutin på hemsidan istället.

Läs nyheten »

Viktig information om snöröjning!

Snöröjning påbörjas vid snödjup som överstiger 5-7 cm och sker dygnet runt. Sandning påbörjas antingen i samband med snöröjning eller så snart det är möjligt beroende på väderförhållandena.

Läs nyheten »