Reparation av gatubelysning i Hästhagen

Felet med gatubelysningen är funnet och en provisoriskt reparation är utförd.

Läs nyheten »

Årsmöte 29 mars 2023

Här hittar du kallelse, dagordning, bokslut, motioner och annan information för kommande årsmöte den 29 mars.

Läs nyheten »

Information från styrelsemöten

Det har framkommit att medlemmarna vill ha lite information om vad som avhandlats på våra styrelsemöten. Av den anledningen har vi skapat ett utdrag från styrelsearbete t o m november 2022.

Läs nyheten »

Undersökning av inkoppling mot avlopps- och dagvattenledningar i Östra Ekedal

Under perioden 14 februari och 25 mars 2022 kommer VA- och avfallsavdelningen, Värmdö kommun, att undersöka om ditt dagvatten, exempelvis vatten från stuprör och dränering, är kopplade på kommunens avloppsledning eller inte.

Läs nyheten »

Kontakta ej utförande reparatör direkt!

Kontakta inte utförande reparatör direkt. Använd felanmälningsrutin på hemsidan istället.

Läs nyheten »

Viktig information om snöröjning!

Snöröjning påbörjas vid snödjup som överstiger 5-7 cm och sker dygnet runt. Sandning påbörjas antingen i samband med snöröjning eller så snart det är möjligt beroende på väderförhållandena.

Läs nyheten »