Information från styrelsemöten

Det har framkommit att medlemmarna vill ha lite information om vad som avhandlats på våra styrelsemöten. Av den anledningen har vi skapat ett utdrag från styrelsearbete t o m november 2022.

Läs nyheten »

Asfaltering på Hästhagsvägen 6 september (alternativt 7 september)

Asfalteringsarbeten kommer ske på Hästhagsvägen den 6 eller 7 september, beroende på väder.

Läs nyheten »

Sandsopning av vägar

Sandsopning av vägar i Höjdhagen och Hästhagen påbörjas i morgon tisdag 5 april.

Läs nyheten »

Felsökning av ljuskällor i Höjdhagen pågår

Ca 13 ljuskällor är släckta längs Grindstugärde, Skeviksgatan och Höjdgatan. Felsökning påbörjas imorgon fredag.

Läs nyheten »

Undersökning av inkoppling mot avlopps- och dagvattenledningar i Östra Ekedal

Under perioden 14 februari och 25 mars 2022 kommer VA- och avfallsavdelningen, Värmdö kommun, att undersöka om ditt dagvatten, exempelvis vatten från stuprör och dränering, är kopplade på kommunens avloppsledning eller inte.

Läs nyheten »

Kontakta ej utförande reparatör direkt!

Kontakta inte utförande reparatör direkt. Använd felanmälningsrutin på hemsidan istället.

Läs nyheten »

Viktig information om snöröjning!

Snöröjning påbörjas vid snödjup som överstiger 5-7 cm och sker dygnet runt. Sandning påbörjas antingen i samband med snöröjning eller så snart det är möjligt beroende på väderförhållandena.

Läs nyheten »

Viktig information om beskärning kring våra vägar

Vägföreningen har satt igång beskärning av sly, buskar, häckar, träd och liknande kring våra vägar.

Läs nyheten »