Information från senaste styrelsemöte i februari 2024

Här hittar du kortfattad information från vårt senaste styrelsemöte i februari 2024.

Läs nyheten »

Intressant artikel ang domstolsprocess avs dagvatten

REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) har i en artikel i Bulletinen beskrivit en domstolsprocess avs dagvatten som styrelsen för vägföreningen vill delge medlemmarna.

Läs nyheten »

Svar ang förhöjd årsavgift

Vi har blivit momspliktiga från 2022. Vi har lagt till våra omkostnader som stigit kraftigt enligt budget 2023. Vi lade fram detta till stämman som var den 29 april 2023. Stämman godkände enhälligt densamma. Alla handlingar finns också på hemsidan under Om oss -> Dokument.

Läs nyheten »

Sandsopning 2023

Sandsopningen kommer att påbörjas tisdagen den 2 maj. Entreprenören börjar sopningen i Hästhagen och fortsätter därefter i Höjdhagen.

Läs nyheten »

Årsstämmoprotokoll 2023

Här hittar du årsstämmoprotokollet från årsmötet den 29 mars.

Läs nyheten »

Årsmöte 29 mars 2023

Här hittar du kallelse, dagordning, bokslut, motioner och annan information för kommande årsmöte den 29 mars.

Läs nyheten »

Undersökning av inkoppling mot avlopps- och dagvattenledningar i Östra Ekedal

Under perioden 14 februari och 25 mars 2022 kommer VA- och avfallsavdelningen, Värmdö kommun, att undersöka om ditt dagvatten, exempelvis vatten från stuprör och dränering, är kopplade på kommunens avloppsledning eller inte.

Läs nyheten »

Årsstämmoprotokoll 2021

Här kan du läsa och ladda ner årsstämmoprotokollet för 2021.

Läs nyheten »

Kontakta ej utförande reparatör direkt!

Kontakta inte utförande reparatör direkt. Använd felanmälningsrutin på hemsidan istället.

Läs nyheten »

Trafikmätning under oktober 2020

Vägföreningen har gjort en trafikmätning inom vägföreningens område under perioden 2020-10-06--2020-10-13.

Läs nyheten »

Viktig information om snöröjning!

Snöröjning påbörjas vid snödjup som överstiger 5-7 cm och sker dygnet runt. Sandning påbörjas antingen i samband med snöröjning eller så snart det är möjligt beroende på väderförhållandena.

Läs nyheten »