Sandsopningen har börjat.

Sandsopning har startat i Hästhagen denna vecka och så snart det är klart kommer vägarna i Höjdhagen att sopas.

Läs nyheten »

Vill du jobba i Vägföreningens Styrelse?

Kontakta Roland Åberg.

Läs nyheten »

Trafikmätning Hästhagen

Trafikmätningar startas i dag onsdagen den 2018-11-07 och pågår i en vecka. Detta gäller infarter till Hästhagen på fyra ställen. En uppföljningsmätning kommer att ske till våren 2019.

Läs nyheten »

Byte av vägnamn

Tallåsplan har fått ett nytt namn: Tallåsvägen. Sträckningen är mellan Gamla Svartens väg och Mariagatan.

Läs nyheten »

Ny vägsträckning

Hästskovägen har fått en ny sträckning som börjar vid Gamla Svartens väg (enkelriktad) och går fram till Hästhagsvägen, som nu börjar ända ute vid Skärgårdsvägen. Klicka på LÄS MER för att läsa hela nyheten.

Läs nyheten »

Belysning - Höjdhagen

Vi har problem med ett antal belysnings punkter uppe i Höjdhagen. Fas-bortfall (kabelbrott). Arbete pågår för att lokalisera felet.

Läs nyheten »

Sand upptagning

Sandsopning och sandupptagningen pågår på dom sista bitarna, Återkoppla gärna om det är så att dom glömt bort någon sträcka eller något annat ang sanden.

Läs nyheten »

Årsmötesprotokoll 2018

Nu kan du ladda ner och läsa årsmötesprotokollet från årsstämman i mars.

Läs nyheten »

Viktig information om beskärning kring våra vägar

Vägföreningen har satt igång beskärning av sly, buskar, häckar, träd och liknande kring våra vägar.

Läs nyheten »

Vägföreningen har en ny hemsida!

Nu har vi lanserat en ny hemsida. Vi tar gärna emot synpunkter på ifall du saknar någon speciell information.

Läs nyheten »

Viktig information om snöröjning!

Snöröjning påbörjas vid snödjup som överstiger 5-7 cm och sker dygnet runt. Sandning påbörjas antingen i samband med snöröjning eller så snart det är möjligt beroende på väderförhållandena.

Läs nyheten »