Vanligt förekommande frågor

Här listar vi de vanligaste frågorna som kommer in till Vägföreningen. Läs här innan du skickar iväg en fråga.

Fråga: Varför är det inte plogat trots att det slutat snöa?
Svar: Generellt gäller följande: Snöröjning utförs vid ett snöfall om 5 cm eller mer. Vid ihållande snöfall påbörjas snöröjning vid ett snödjup om max 10 cm. Inställelsetid för början av snöröjning är max 3 timmar efter snöfallets upphörande. Snöröjning utförs samtliga veckodagar, företrädesvis dagtid.

Fråga: Varför lagas inte trasiga lampor på en gång?
Svar: Vägföreningen har upphandlat service på samtliga gatlyktor. Vi har 2 servicetillfällen per år, ett i november och ett i februari, då vägföreningens entreprenör byter ut trasiga lampor. Däremellan kallar vi i normalfallet ut entreprenören när det är minst fem lampor som ska bytas, eftersom det kostar ca 3-5 tkr bara i startkostnad (skylift, transport, personal på plats).

Fråga: Vad får/ska Vägföreningen göra egentligen??
Svar: Det regleras genom följande 3 "dokument": 1) Anläggningsbeslutet 2) Föreningens stadgar 3) Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150).  Det betyder bl.a. att Vägföreningen ska göra det som står i anläggningsbeslutet men ingenting annat. Läs mer i anläggningsbeslutet.

Fråga: Vem är det som är med i Vägföreningen: privatperson, bostadsrättsförening eller?? 
Svar: De fastigheter som mer eller mindre regelbundet nyttjar Vägföreningens vägar är delägare i vägföreningen. Vilka det är framgår av anläggningsbeslutet (finns på hemsidan, dock inte med listan med fastighetsbeteckning och namn pga person och uppgiftslagen).  Det är de lagfarna ägarna som har besluts-/rösträtt på årsstämman. Lagfaren ägare kan vara t.ex. en privatperson, ett företag eller en bostadsrättsförening .

Fråga: Vad händer om man inte betalar sin andelsavgift? 
Svar: Vägföreningen är en samfällighetsförening och har möjligheten att driva in krav via kronofogden direkt, utan föregående beslut och delgivning. Kravet för att detta ska vara möjligt är bla att korrekt debiteringslängd har lagts ut på årsstämman.

Fråga: Jag har sålt min fastighet, varför tar inte Vägföreningen bort mig ur sitt register? 
Svar: Det är alltid den som för tillfället står som lagfaren ägare som är med i Vägföreningen (med de förpliktelser som ev följer). Först när den nye ägaren fått lagfart så ändras det rättsliga förhållandet. Vägföreningen uppdaterar "medlemsregistret" varje år strax innan utskick av kallelse till stämman. Det görs alltås inga manuella ändringar däremellan utan det är fastighetsregistret som gäller strikt.

Fråga: Vem har ansvaret för träd/grenar som kan falla ned på vägen och orsaka skada? 
Svar: Det är fastighetsägaren som har ansvaret för träd/grenar som faller ned och orsakar skador. Vägföreningen äger ingen mark, och har heller ingen rätt att beskära eller ta ned träd om det inte gäller framkomligheten på vägen.

Fråga: Varför lämnar snöröjaren en stor plogvall vid min infart?
Svar: Det är den enskilde fastighetsägarens ansvar att röja bort snö får sin infart. Det ingår alltså inte i snöröjarens uppdrag att forsla bort den snön.

Fråga: Jag har ett träd med grenar som hänger ut över vägen. Ser vägföreningen till att grenarna sågas ned?
Svar: Det är fastighetsägaren (=den som äger marken)som är skyldig att ta ned grenar som växer ut i vägen. Vägföreningen äger ingen mark utan disponerar bara mark för vägen. Däremot har vägföreningen rätt att gallra grenar och träd som växer ut i vägen.

Fråga: Vad kostar det att vara med i vägföreningen?
Svar: Avgiften är 1 400 kr per år. Den bestäms av årsstämman i mars varje år, och beror på vilken ambitionsnivå vi har för våra vägar.