Årsmötesprotokoll 2018

Nu kan du ladda ner och läsa årsmötesprotokollet från årsstämman i mars.

Läs nyheten »

Asfaltering

Asfalterings arbeten

Läs nyheten »

Villagatan

Nu börjar vi med att göra sista etappen på gångvägen Villagatan upp till korsningen Granstigen. Det kommer bara att finnas ett körfält att samsas om inklusive busstrafiken, vi skulle vara jätte glada om ni kunde välja andra vägar runt denna flaskhals som detta kommer att bli under arbetstiden. Hoppas att detta fungerar för alla parter. Leif Ydfjärd Vägfogde Uppdaterad

Läs nyheten »

Viktig information om beskärning kring våra vägar

Vägföreningen har satt igång beskärning av sly, buskar, häckar, träd och liknande kring våra vägar.

Läs nyheten »

Vägföreningen har en ny hemsida!

Nu har vi lanserat en ny hemsida. Vi tar gärna emot synpunkter på ifall du saknar någon speciell information.

Läs nyheten »

Viktig information om snöröjning!

Snöröjning påbörjas vid snödjup som överstiger 5-7 cm och sker dygnet runt. Sandning påbörjas antingen i samband med snöröjning eller så snart det är möjligt beroende på väderförhållandena.

Läs nyheten »